Servisní linka
+420 777 733 130

Komplexní služby v oboru energetiky

Lehotsky Capital zastřešuje skrze činnost specializovaných společností široké portfolio služeb v oblasti energetiky. Expertízy jednotlivých firem ve skupině na sebe volně navazují, vzájemně se doplňují a podporují. Výsledkem tohoto synergického vztahu je naše schopnost pokrýt všechna hlavní odvětví energetického trhu a poskytovat tak komplexní servis.

Disponujeme na českém trhu špičkovým know-how, které neustále rozvíjíme a prohlubujeme. Užíváme nejmodernější technologie a aplikuje žádoucí trendy s cílem optimalizace nákladů na realizaci i následný provoz.

Lehotsky Capital

Dodavatel komplexních služeb v oboru energetiky a technologií pro inteligentní a energeticky efektivní budovy.

DeFINE

Výrobce a dodavatel inteligentních nabíjecích stanic.

Více

PRIMARP

Servisní a konzultační společnost.

Více

IDEAXA

Návrh a realizace měření a regulace inteligentních budov.

Více

TECHNOECO

Výrobce produktů pro TZB.

Více

LC Grid

Výrobce, prodejce a distributor primárních energií.

Více

Čísla, která hovoří za nás

380 000 GJ
Prodej tepelné
energie

44 000 GJ
Prodej chladicí
energie

11,5 km
Délka rozvodů

55 000
Zásobovaných
obyvatel

230 MW
Instalovaný výkon
tepelných zdrojů

80
Zaměstnanců
ve skupině

243
Energetických
zdrojů

520 mil. Kč
Tržby skupiny

Lidé jsou to nejlepší, co máme

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

David Ronovský

David se ve své pozici partnera v Lehotsky Capital orientuje na oblast výstavby a rekonstrukcí kotelen. Dříve působil v oboru stavebnictví.

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

Kateřina Severová

+420 603 277 397

Finanční ředitelka

 

Lukáš Javorský

+420 721 822 748

Vedoucí obchodně technického oddělení

Společenská odpovědnost

Lehotsky Capital vznikla jako malá rodinná firma. Od počátku jsme kladli důraz nejen na kvalitní produkt a perfektně odvedenou práci, ale také na vždy férové vztahy s našimi zákazníky. Pevně věříme, že právě tato naše filozofie se velkou měrou zasloužila o úspěch a růst naší společnosti.

Více o společenské odpovědnosti

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.