Servisní linka
+420 777 733 130
 

Politika souborů cookies

Při využívání webových stránek lehotskycapital.com vyjadřuje jejich uživatel souhlas s používáním souborů cookies způsobem a k účelům vymezeným touto politikou.

Soubory Cookies jsou malé soubory ukládané ve vašem internetovém prohlížeči, které slouží k rozpoznání uživatele, když si prohlíží jeho webové stránky.


Soubory Cookies se dělí na jednorázové (svázané pouze s aktuální návštěvou stránky), dlouhodobé (aktivní do určité doby) a trvalé (platné do doby odstranění).

Tyto webové stránky, které provozuje společnost LC alfa s.r.o., používají soubory cookies vlastní i třetích osob za účelem 

  • pořizování anonymních statistik ohledně návštěvnosti a způsobu navigace na webu. Shromážděné údaje nám pomáhají ve zdokonalování služeb a nabízení atraktivního obsahu.
  • Identifikaci všech uživatelských zařízení a prohlížečů používaných k prohlížení stránek obchodu.

Soubory Cookies používané na webu lehotskycapital.com nikdy neslouží ke zjišťování totožnosti uživatelů stránek. Při používání webu lehotskycapital.com jsou zasílány také soubory Cookies třetích subjektů, tj. Google, které slouží k sestavování anonymních agregovaných statistik a řízení reklam. Podrobné informace o způsobu používání souborů Cookies těmito subjekty lze najít na jejich internetových stránkách.

Uživatel služby může odmítnout podporu souborů Cookies úpravou konfigurace nastavení svého internetového prohlížeče. 

Níže najdete podrobný návod, jak postupovat pro vypnutí podpory souborů Cookies v nejčastěji používaných internetových prohlížečích – viz „Volby možností / nastavení prohlížeče“.

Optimalizace internetových stránek (pomocí souborů cookies) včetně souhlasu


Jako provozovatel webu lehotskycapital.com společnost LC alfa s.r.o. shromažďuje údaje týkající se chování uživatelů na těchto webových stránkách (sledovací údaje). Zahrnuje to mezi jinými sledování, které jednotlivé podstránky byly zobrazeny. Za tímto účelem může provozovatel nastavit soubory cookies v prohlížeči, který používá daný uživatel. 

Shromažďování sledovacích údajů je přípustné pouze tehdy, když s ním bude uživatel předem souhlasit. Tento souhlas lze vyjádřit kliknutím na tlačítko OK na banneru souborů cookies zobrazovaném na stránce lehotskycapital.com. 

Vyjádření souhlasu ale není nutné ke zpracování sledovacích údajů, které jsou nezbytné pro prezentaci nabídky na webu lehotskycapital.com.

Sledovací údaje, které LC alfa s.r.o. samostatně shromažďuje a uchovává, budou zpracovávány výhradně jako pseudonymizované. 

Uživatel má možnost odstranit jednotlivé soubory cookies v prohlížeči nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby znemožnil ukládání souborů cookies nebo povolil ukládání pouze některých typů souborů cookies. 


Soubory cookies – Všeobecné informace a požadavky na souhlas

Na tomto webu se používají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky tvořené prohlížečem a uchovávané na koncovém zařízení (laptopu, tabletu, smartphonu apod.). V souboru cookies jsou ukládány informace, které vznikají vždy ve spojení s konkrétním koncovým zařízením, které používá uživatel. Neznamená to však, že získáváme bezprostřední znalost o totožnosti uživatelů stránek. 

Některé ze souborů cookies, které používáme, jsou odstraňovány po uzavření prohlížeče (tzv. dočasné soubory cookies). Jiné soubory cookies zůstávají ve Vašem počítači a umožňují nám identifikaci Vašeho počítače během další návštěvy (tzv. dlouhodobé soubory cookies). Tyto soubory cookies slouží především mj. ke zvyšování atraktivity naší nabídky. Díky těmto souborům je například možné, abyste na této internetové stránce dostávali informace přizpůsobené Vašim zájmům.


V souladu s právními požadavky je ukládání informací na koncových zařízeních (stolní počítače, mobilní telefony, tablety apod.) – např. cestou nastavení souborů cookies – a získávání informací z koncových zařízení (sledování) principiálně povolené pouze tehdy, když s tím uživatel předem vyjádří svůj souhlas. Souhlas uživatele ale není nutný, když je toto uchovávání/získávání údajů nutné pro fungování internetové stránky. Tato nutnost se týká například zajištění bezpečnosti systému.


V souvislosti se zpracováním údajů, které je nutné pro zajištění chodu internetové stránky, nemá uživatel právo vznést námitku.

Uživatel může používat web lehotskycapital.com bez sběru nebo ukládání dat na svém koncovém zařízení pro účely, které nejsou nezbytné pro používání tohoto webu. Z tohoto důvodu během používání této internetové stránky je aktivováno pouze „základní sledování” – pokud uživatel neudělí další souhlas.


Volby možností / nastavení prohlížeče

Svůj prohlížeč si může uživatel nakonfigurovat tak, aby se do budoucna neukládaly naše soubory cookies na pevném disku nebo odstraňovaly již uložené soubory cookies. Níže jsou uvedeny odkazy, na nichž lze najít návody, jak vypnout a řídit soubory cookies v nejvíce rozšířených prohlížečích:

Internet Explorer:


Microsoft Edge:


Google Chrome:


Firefox:


Opera:


Safari:


Řízení souhlasů

Používáme nástroje k řízení nastavení a zdokumentování souhlasu uživatelů našich služeb. Ty slouží mezi jinými k uchovávání nastavení souborů cookies pro celý web. Jeho pomocí uchováváme informace o kategoriích souborů cookies používaných na našem webu a o tom, zda uživatelé vyjádřili nebo odvolali svůj souhlas s využíváním každé kategorie. Díky tomu můžeme zabránit nastavení souborů cookies z každé kategorie v prohlížeči uživatele, leda že bude poskytnut souhlas pro jednotlivé kategorie.

Technicky nezbytné soubory cookies / nezbytné (není vyžadován souhlas)

Jsou to technické soubory cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování našich internetových stránek a všech funkcí, které nabízejí. Souhlas uživatele není vyžadován v případě používání absolutně nezbytných souborů cookies na našem webu. Z tohoto důvodu technické soubory cookies nemohou být individuálně vypnuté nebo zapnuté.

Souhlas s používáním Google Analytics

Za účelem naprojektování lehotskycapital.com podle potřeb a neustálé optimalizace za účelem podpory našich marketingových aktivit probíhá zpracování údajů prostřednictvím Google Analytics na základě Vámi uděleného souhlasu. Google Analytics je analytická síťová služba firmy Google Inc. (Google). Google Analytics používá tzv. soubory cookies (textové soubory), které jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webu. V rámci aktivity uživatele webu používá Google tyto informace k vyhodnocení využití webu uživateli a k sestavování zpráv o aktivitě na stránkách. Google zpracovává údaje získané pomocí „základní verze“ Google Analytics výhradně na objednávku LC alfa s.r.o. a pro jeho účely.

Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas).

Souhlas s využitím Google Analytics můžete kdykoliv odvolat odznačením kategorie Analytické cookies.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.