Servisní linka
+420 777 733 130
 

Naše služby

Integrované technologické řešení založené na hluboké expertíze


Dohled skupiny Lehotsky Capital nad celým životním cyklem zakázky nám umožňuje nejen zajistit péči každému detailu, ale zejména garantovat, že jednotlivé komponenty budou 100% kompatibilní. Řízením jednotlivých fragmentů projektu v rámci vlastních kapacit efektivně snižujeme finanční, technická i časová rizika.

Úroveň našich služeb je individuální, přizpůsobená potřebám každého klienta. Spolupráce může být čistě na bázi konzultace, až po dodání integrovaného energetického projektu.

Smart Office Smart Home Výstavba a provoz LDS Fotovoltaická elektrárna Analýza potenciálu energetických úspor a dotační servis E-Mobilita MaR a rozúčtování nákladů Dodávka tepelné energie a chladu Projekce energetických zařízení a výstavba„na klíč“ Optimalizace nákupu energií Konzultační služby
město

Dodávka tepelné energie a chladu

Navrhujeme a realizujeme zdroje tepelné energie a chladu, které pro Vás zafinancujeme a následně zařízení provozujeme ve formě EC kontraktů. Dalším naším nosným produktem je EPC kontrakt, tedy realizace projektu vedoucí k předem stanoveným úsporám energie objektu.

Pro své zákazníky držíme nonstop dispečerský servis – na každý zdroj je osazena nadřazená regulace, která nám jednak pomáhá optimalizovat náklady na provoz, ale hlavně nás o každé případné závadě informuje ještě předtím, než problém vůbec zaznamenáte.

Projekce energetických zařízení

O realizovatelnosti projektu smýšlíme už ve fázi jeho akvizice naším partnerem. V prvním kroku připravujeme posouzení možnosti umístění zdrojů tepla, chladu, či distribuce elektrické energie. Výstupem je studie energetické koncepce (takzvaná technicko-ekonomická studie), která nastiňuje jak proveditelnost použitých zdrojů, tak i budoucí provozní náklady jednotlivých variant.

Dalším krokem je pak odsouhlasení konceptu a jeho samotné projektování, díky čemuž šetříme Váš čas a náklady. Díky zkušenostem z provozu již zrealizovaných projektů navrhuje náš interní tým projektantů část TZB a elektro vždy s ohledem na praktičnost a úspornost.

Neopomenutelnou částí naší agendy je také zajištění energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov či energetických štítků.

Optimalizace primárních energií

V rámci naší kontinuální spolupráce Vám zajistíme optimalizaci nákladů v sektoru primárních energií, tedy plynu a elektřiny. V prvním kroku vytvoříme analýzu primárních energií a na základě toho doporučíme vhodné řešení, následně za Vás provedeme tendr na dodavatele a doporučíme ideální okamžiky pro nákup.

Analýza potenciálu energetických úspor

Provedeme obhlídku energetického hospodářství Vašeho podniku a poradíme Vám, na jaké oblasti má smysl se zaměřit při hledání potenciálu energetických úspor. Navrhneme několik variant řešení a doporučíme tu nejvhodnější, na závěr zpracujeme i studii proveditelnosti. Další neméně důležitou službou je výpočet predikce uhlíkové stopy.

Výstavba a provoz LDS

Přesné řízení lokálních distribučních soustav, ideálně spojené se zdrojem elektrické energie, jsou budoucností elektroenergetiky. V Lehotsky Capital proto nejen distribuujeme elektrickou energii, ale i provozujeme a realizujeme lokální distribuční soustavy a v neposlední řadě optimalizujeme návrh výkonů zařízení na základě zkušeností z provozu.

Díky optimalizaci technického řešení dokážeme generovat úsporu vstupních nákladů, jako jsou například platby za jističe. Osazujeme veškeré Smart Meter elektroměry, ze kterých dálkově odečítáme spotřeby a řídíme zátěž.

MaR a rozúčtování nákladů

S cílem dlouhodobého vyhodnocování práce zdroje jsme definovali nové standardy MaR z „lepšího termostatu“ na propracovaný systém umožňující on-line export dat na centrální dispečink. Díky tomu jsme schopni měřit parametry vzdáleně a okamžitě víme o každé případné poruše. Prostřednictvím funkce Back tracking se navíc učíme typické problémy hledat ještě před tím, než komponenty reálně doslouží.

Zajistíme rovněž rozúčtování tepelné energie, chladu a dodáme fakturační podklady.

Smart Office a Smart Home

Připravujeme kompletní koncepci building management systémů, které řídí celý Váš objekt. Nejsme jen dodavatel technologie, jsme architekti a implementátoři řešení. Pomůžeme Vám vyspecifikovat produkt, který opravdu potřebujete, a následně Vám vybereme tu nejlepší cestu, jak jej dosáhnout.

Vyvinuli jsme vlastní aplikaci, která integruje funkcionality jak pro správce budovy, tak pro jednotlivé vlastníky bytů či kanceláří. Naše aplikace se zaměřuje i na okolní svět, obsahuje informace o parkování, službách či společenských a kulturních akcích. Realizujeme také individuální instalace chytrých domácností či officů prostřednictvím high-end řešení.

E-Mobilita

Dynamické řízení nabíjení a optimalizace potřebné infrastruktury jsou klíčové pro maximalizaci nabíjecího výkonu. Vyvinuli jsme proto vlastní AC nabíjecí stanice, dodáme Vám však také DC verzi.

Specializujeme se na masovou e-mobilitu v objektech, jsme ale připraveni nabídnout Vám i individuální řešení. Poskytujeme poradenství, projektovou přípravu, financování, realizaci, provoz, dohled a monitoring i následnou správu. Zaštítíme také rozúčtování nákladů a řízení veřejného nabíjení.

Fotovoltaická elektrárna

V první řadě posoudíme, zda pro Vás má fotovoltaická elektrárna smysl. Hned poté Vám pomůžeme s vyřízením veškerých povolení a postavíme FVE na klíč. Zajistíme financování či provozování FVE včetně servisních prací a poradíme správcům bytových domů, jak co nejefektivněji vyrobenou elektřinu využít.

Konzultační služby

Na základě letitých zkušeností z oboru konzultujeme s klientem individuální nároky projektu. Zaměřujeme se mimo jiné na oblast legislativy, financí a schvalovacího procesu u místně příslušných orgánů.

Vždy se Vám snažíme zprostředkovat veškeré dostupné informace pro správné rozhodnutí při tvorbě koncepce budoucího projektu s ohledem na maximální časovou a nákladovou efektivitu zvoleného řešení.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.

Dodávka tepelné energie a chladu

Navrhujeme a realizujeme zdroje tepelné energie a chladu, které pro Vás zafinancujeme a následně zařízení provozujeme ve formě EC kontraktů. Dalším naším nosným produktem je EPC kontrakt, tedy realizace projektu vedoucí k předem stanoveným úsporám energie objektu.

Pro své zákazníky držíme nonstop dispečerský servis – na každý zdroj je osazena nadřazená regulace, která nám jednak pomáhá optimalizovat náklady na provoz, ale hlavně nás o každé případné závadě informuje ještě předtím, než problém vůbec zaznamenáte.

Projekce energetických zařízení

O realizovatelnosti projektu smýšlíme už ve fázi jeho akvizice naším partnerem. V prvním kroku připravujeme posouzení možnosti umístění zdrojů tepla, chladu, či distribuce elektrické energie. Výstupem je studie energetické koncepce (takzvaná technicko-ekonomická studie), která nastiňuje jak proveditelnost použitých zdrojů, tak i budoucí provozní náklady jednotlivých variant.

Dalším krokem je pak odsouhlasení konceptu a jeho samotné projektování, díky čemuž šetříme Váš čas a náklady. Díky zkušenostem z provozu již zrealizovaných projektů navrhuje náš interní tým projektantů část TZB a elektro vždy s ohledem na praktičnost a úspornost.

Neopomenutelnou částí naší agendy je také zajištění energetických auditů, průkazů energetické náročnosti budov či energetických štítků.

Optimalizace primárních energií

V rámci naší kontinuální spolupráce Vám zajistíme optimalizaci nákladů v sektoru primárních energií, tedy plynu a elektřiny. V prvním kroku vytvoříme analýzu primárních energií a na základě toho doporučíme vhodné řešení, následně za Vás provedeme tendr na dodavatele a doporučíme ideální okamžiky pro nákup.

Analýza potenciálu energetických úspor

Provedeme obhlídku energetického hospodářství Vašeho podniku a poradíme Vám, na jaké oblasti má smysl se zaměřit při hledání potenciálu energetických úspor. Navrhneme několik variant řešení a doporučíme tu nejvhodnější, na závěr zpracujeme i studii proveditelnosti. Další neméně důležitou službou je výpočet predikce uhlíkové stopy.

Výstavba a provoz LDS

Přesné řízení lokálních distribučních soustav, ideálně spojené se zdrojem elektrické energie, jsou budoucností elektroenergetiky. V Lehotsky Capital proto nejen distribuujeme elektrickou energii, ale i provozujeme a realizujeme lokální distribuční soustavy a v neposlední řadě optimalizujeme návrh výkonů zařízení na základě zkušeností z provozu.

Díky optimalizaci technického řešení dokážeme generovat úsporu vstupních nákladů, jako jsou například platby za jističe. Osazujeme veškeré Smart Meter elektroměry, ze kterých dálkově odečítáme spotřeby a řídíme zátěž.

MaR a rozúčtování nákladů

S cílem dlouhodobého vyhodnocování práce zdroje jsme definovali nové standardy MaR z „lepšího termostatu“ na propracovaný systém umožňující on-line export dat na centrální dispečink. Díky tomu jsme schopni měřit parametry vzdáleně a okamžitě víme o každé případné poruše. Prostřednictvím funkce Back tracking se navíc učíme typické problémy hledat ještě před tím, než komponenty reálně doslouží.

Zajistíme rovněž rozúčtování tepelné energie, chladu a dodáme fakturační podklady.

Smart Office a Smart Home

Připravujeme kompletní koncepci building management systémů, které řídí celý Váš objekt. Nejsme jen dodavatel technologie, jsme architekti a implementátoři řešení. Pomůžeme Vám vyspecifikovat produkt, který opravdu potřebujete, a následně Vám vybereme tu nejlepší cestu, jak jej dosáhnout.

Vyvinuli jsme vlastní aplikaci, která integruje funkcionality jak pro správce budovy, tak pro jednotlivé vlastníky bytů či kanceláří. Naše aplikace se zaměřuje i na okolní svět, obsahuje informace o parkování, službách či společenských a kulturních akcích. Realizujeme také individuální instalace chytrých domácností či officů prostřednictvím high-end řešení.

E-Mobilita

Dynamické řízení nabíjení a optimalizace potřebné infrastruktury jsou klíčové pro maximalizaci nabíjecího výkonu. Vyvinuli jsme proto vlastní AC nabíjecí stanice, dodáme Vám však také DC verzi.

Specializujeme se na masovou e-mobilitu v objektech, jsme ale připraveni nabídnout Vám i individuální řešení. Poskytujeme poradenství, projektovou přípravu, financování, realizaci, provoz, dohled a monitoring i následnou správu. Zaštítíme také rozúčtování nákladů a řízení veřejného nabíjení.

Fotovoltaická elektrárna

V první řadě posoudíme, zda pro Vás má fotovoltaická elektrárna smysl. Hned poté Vám pomůžeme s vyřízením veškerých povolení a postavíme FVE na klíč. Zajistíme financování či provozování FVE včetně servisních prací a poradíme správcům bytových domů, jak co nejefektivněji vyrobenou elektřinu využít.

Konzultační služby

Na základě letitých zkušeností z oboru konzultujeme s klientem individuální nároky projektu. Zaměřujeme se mimo jiné na oblast legislativy, financí a schvalovacího procesu u místně příslušných orgánů.

Vždy se Vám snažíme zprostředkovat veškeré dostupné informace pro správné rozhodnutí při tvorbě koncepce budoucího projektu s ohledem na maximální časovou a nákladovou efektivitu zvoleného řešení.