Poruchová linka
+420 777 733 130
 
Group 2 Created with Sketch. Chlazení / dodávka chladící energie Trafostanice / distribuce elektrické energie Orchestrace e-mobility / navázání dobíjecích stanic na systém řízení budovy a elektrické energie Dobíjecí stanice pro elektromobily / dodávka a provoz inteligentních stanic Měření a regulace budov Tepelné čerpadla / dodávka tepla x chladící energie Výměníková stanice / dodávka tepla Kotelna / dodávka tepla

Služby

Úroveň našich služeb je individuální, přizpůsobená podle potřeb každého klienta. Spolupráce může být čistě ve formě energetického kontraktu – investice společnosti LEHOTSKY CAPITAL do energetického zařízení a jeho následný provoz. Vyšší forma spolupráce zahrnuje poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky – energetického managementu a technického zařízení budov.

 
  Technicko – ekonomické posouzení

V prvotní fázi tvoříme návrh koncepce TZB. Přihlíží se ke zvoleným koncovým prvkům, respektive standardům klienta. Výstupem je technicko-ekonomické posouzení včetně analýzy citlivosti dopadu na budoucího odběratele.

 
  Konzultace

Na základě letitých zkušeností z oboru konzultujeme s klientem individuální nároky projektu. Kromě problematiky samotného TZB se zaměřujeme také na oblast legislativy, financí a schvalovacího procesu u místně příslušných orgánů. Cílem poskytnutých konzultací je předání veškerých dostupných informací pro správné rozhodnutí při tvorbě koncepce budoucího projektu, s ohledem na maximální časovou a nákladovou efektivitu zvoleného řešení.

 
  Projekce/Inženýring

Optimalizované projektové dokumentace jsou výsledkem přenesení zkušenosti z výstavby a provozu energetických zařízení zpět do přípravy nových projektů. Naše společnost disponuje znalostmi z prostředí segmentu povolování liniových a energetických staveb. Naše zkušenosti jsme nabyli při výstavbě několika centrálních zdrojů, kdy jsme řešili inženýring energetických zdrojů, přípojek a rozvodů. Součástí služeb v rámci inženýringu je vypracování energetických auditů.

 
  Smluvní vztah – EC, EPC, EM, SoP, RKS
  • 1. Energetický kontrakt (EC) - investice společnosti LEHOTSKY CAPITAL do energetického zařízení, která je následně splácena v ceně dodávané energie - dodávka teplo a chlad
  • 2. Energetický úsporný kontrakt (EPC) – investice společnosti LEHOTSKY CAPITAL splácená z garantovaných úspor - dodávka teplo a chlad
  • 3. Energetický management (EM)
  • 4. Smlouva o provozování energetického zařízení (SoP)
  • 5. Rámcová konzultační smlouva (RKS)
 
  Předvýrobní příprava

Pro každý projekt dedikujeme projektového manažera. Počátek předvýrobní přípravy spočívá v kontrole stávající dokumentace TZB a přípravě energetického zařízení ve 3D modelu. Účast projektového manažera na kontrolních dnech je zásadní pro koordinaci navazujících profesí a kontrolu připravenosti a rozhraní dodávky díla.

 
  Realizace

Projekt navrhujeme ve 3D modelu, na základě kterého postavíme energetické zařízení na dílně. Výsledkem je vysoká kvalita zpracování a rychlost zapojení přímo na stavbě. Zařízení následně dlouhodobě provozujeme a naším cílem je předcházet všem případným problémům.

 
  Povýrobní příprava

Po spuštění zařízení do provozu náš tým monitoruje první sezonu za všech provozních stavů a vyhodnocuje nastavení jednotlivých částí. Průběžně probíhá optimalizace s cílem zefektivnit provoz bez dopadu na komfort.