Servisná linka
+421 908 293 477
Zvuk

Lehotský Capital

Multidisciplinárna spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky

Sme rodinná firma s dlhotrvajúcou tradíciou.

Lehotsky Capital je spoločnosť zaoberajúca sa komplexnými službami v oblasti energetiky. Orientujeme sa na činnosti a produkty spojené so zavádzaním nových trendov a technológií v rámci energetického segmentu.

 
 

Realizácie

Výmenníková T-Mobile Roztyly 2.300 kW

Dodávka a montáž výmenníkovej stanice, nadriadeným riadiacim systémom a napojením dát na centrálny dispečing.

 
 

Realizácie

Chladiaca jednotka - Albatros

Prevádzka chladiacej jednotky s nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na centrálny dispečing.

 
 

Realizácie

Kotelna Melantrich

Plynová kotolňa o výkone 1.000 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na centrálny dispečing.

Myslíme na všetkoNaše služby

Smart Office Smart Home Výstavba a prevádzka LDS Fotovoltaická elektráreň Analýza potenciálu energetických úspor a dotačný servis E-Mobilita MaR a rozúčtovanie nákladov Dodávka tepelnej energie a chladu Projektovanie energetických zariadení a výstavba„na kľúč“ Optimalizácia nákupu energií Konzultačné služby

Naši partneri

Môžeme Vám pomôcť?Naši ľudia

 

Filip Brabenec

Filip sa ako riadiaci partner spoločnosti zameriava predovšetkým na oblasť akvizícií, investícií a financií. Má mnohoročné skúsenosti z odboru energetiky.

 

David Ronovský

David sa v svojej pozícii partnera v LEHOTSKY CAPITAL orientuje na oblasť výstavby a rekonštrukcií kotolní. Predtým pôsobil v odbore stavebníctva.

 

Filip Brabenec

Filip sa ako riadiaci partner spoločnosti zameriava predovšetkým na oblasť akvizícií, investícií a financií. Má mnohoročné skúsenosti z odboru energetiky.

 

Ľudovit Gočala

+421 908 640 066

Vedúci pobočky

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.