Servisní linka
+420 777 733 130
 

Reference

V našem portfoliu najdete energetické zdroje pro výrobu tepelné energie, zdroje pro výrobu chladu, tepelná čerpadla, provoz VZT a kogenerační jednotky včetně horkovodních / teplovodních a plynových sítí. Naše společnost má také silné zázemí v oblasti měření a regulaci objektu.

 
 

Kotelna Dlážděná
Plynová kotelna o výkonu 300 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Kotelna Hloubětín
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Kotelny Villa domy Třebešín
Pět plynových kotelen o výkonu 70 kW

Dodávka a montáž plynových kotelen s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Výměníkové stanice Palouk
Dvě výměnkové stanice o výkonu 560 kW

Dodávka a montáž výměníkových stanic, s nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Kotelna Zahálka
Plynová kotelna o výkonu 500 kW + 100 kW elektrokotel

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem a s odvodem spalin, elektrokotel, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Bleriot A, Bleriot B, Bleriot C
3x výměníková stanice 3x230kW

Výstavba výměníkových stanic, vč. nadřazené regulace a měření s napojením na dispečink

 
 

Opletalova
Plynová kotelna o výkonu 200kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, s nadřazeným řídícím systém napojeným na dispečink

 
 

Chladící jednotka - Albatros

Provoz chladící jednotky s nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na centrální dispečink.

 
 

VZT - Albatros

Provoz VZT jednotky.

 
 

Kotelna Janáčkovo nábřeží 53
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Janáčkovo nábřeží 55
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Melantrich
Plynová kotelna o výkonu 1.000 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Na Spojce
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Orelská
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Výměníkova Baarova stanice 1.050 kW vč. 3 předávacích stanic

Revitalizace Výměníkové stanice a předávacích stanic, vč. Dodávky nadřazeného řízení měření a regulace.

 
 

Kotelna Pařížská
Plynová kotelna o výkonu 100 kW

Provoz plynové kotelny.

 
 

Výměníkova T-Mobile Roztyly 2.300 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na centrální dispečink.

 
 

Kotelna Živnobanka
Plynová kotelna o výkonu 1.600 kW

Revitalizace plynové kotelny s komínem, odvodem spalin.

 
 

Kotelna Mrštíkova
Plynová kotelna o výkonu 220 kW

Dodávka nadřazeného řídicího systémemu a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Kotelna Krakovská
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Budějovická komplex A,B,C
Soubor 3 plynových kotelen o výkonu 300 kW

Dodávka a montáž plynových kotelen s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Výměníková stanice Na Jarově
o výkonu 800 kW

Revitalizace výměníkové stanice, nadřazený řídicí systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Kotelna Sakura
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

 
 

Výměníková stanice CITY TOWER
Revitalizace výměníkové stanice o výkonu 4.000 kW

Revitalizace výměníkové stanice, nadřazený řídicí systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Výměníková stanice Lihovarská 1094
Výměníkové stanice o výkonu 160 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Strakonická
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Projekt zahrnoval stavební povolení a realizaci plynovodní přípojky.

 
 

Kotelna Albatros
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Provoz kotelny a dodávka monitorovacího a řídícího systému.

 
 

Kotelna Karlovarská
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Projekt zahrnoval stavební povolení a realizaci plynovodní přípojky.

 
 

Výměníková stanice Lihovarská 1093
Výměníkové stanice o výkonu 140 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

 
 

Kotelna Trstená Západ
Centrální kotelna o výkonu 6,5 MW

Rozsáhlá kompletní revitalizace a modernizace tepelného hospodářství pro celkem 2 250 odběratelů (18 bytových domů, mateřskou a základní školu) zahrnovala nahrazení stávajících kotlů za nové kondenzační, nový nadřazený řídicí systém, rozvody, spalinové cesty a čerpadlové bloky. Druhá fáze počítá s výměnou vnějších teplovodních rozvodů za předizolované a instalace kompaktních odevzdávacích stanic u odběratelů včetně napojení na centrální 24h dispečink.

 
 

Kotelna Dalimilova
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Kotelna umístěna v stísněných prostorech pod schody.

 
 

Kotelna Orelská
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Realizace trvala 4 dny.

 
 

Kotelna Mánesova
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Součástí projektu dodávky a montáže plynové kotelny byla i dodávka komínu a rozvodů včetně odevzdávacích uzlů, odvodu spalin a nadřazeného řídicího systému, provedli jsme rozvody bytového domu (2x teplo, 2x teplá voda, studená voda) a instalaci odevzdávacích uzlů v jednotlivých bytových jednotkách, které jsou připojené na 24h dispečink. Celá realizace proběhla během 30 dnů.

 
 

Kotelna Trstená Stred
Centrální kotelna o výkonu 2,5 MW

Kompletní revitalizace tepelného hospodářství pro 650 odběratelů (6 bytových domů a administrativní budovu) pokrývala výměnu kotlů za kondenzační, instalaci kompletního nadřazeného řídicího systému, nové rozvody, spalinové cesty, čerpadlové bloky a napojení na centrální 24h dispečink.

 
 

Kotelna Liptovský Hrádok
Centrální kotelna o výkonu 5,5 MW

Srdce nové kotelny pro celkem 746 odběratelů (bytové domy a firmy) tvoří štěpkové kotle o celkové hmotnosti 100 tun, na něž je vedle nových komínů a dýmovodů napojeno předizolované potrubí a akumulační nádrže. Realizace pokrývala i připojení odběratelů, vybudování kompaktních odevzdávacích stanic v jednotlivých odběrných místech, a napojení na centrální 24h dispečink.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.