Servisní linka
+420 777 733 130
 

Kontakty

LC alfa s.r.o.

Infolinka

+420 777 733 126

Adresa: Štefánikova 248/32, 150 00 Praha
Zobrazit na mapě
IČO: 05822475
DIČ: CZ05822475
ID datové schránky: gwfcv2e

Kontaktní osoby

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

David Ronovský

David se ve své pozici partnera v Lehotsky Capital orientuje na oblast výstavby a rekonstrukcí kotelen. Dříve působil v oboru stavebnictví.

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

Kateřina Severová

+420 603 277 397

Finanční ředitelka

 

Michal Štajnc

+420 604 217 744

Vedoucí útvaru energo provoz

 

Lukáš Javorský

+420 721 822 748

Vedoucí obchodně technického oddělení

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.