Servisní linka
+420 777 733 130
Zvuk

Lehotský Capital

Multidisciplinární společnost působící v oblasti energetiky

Jsme rodinná firma s dlouholetou tradicí

Lehotsky Capital je společnost zabývající se komplexními službami v oblasti energetiky. Orientujeme se na činnosti a produkty spojené se zaváděním nových trendů a technologií v rámci energetického segmentu.

Komplexní služby

Zajišťujeme inženýring, projektujeme, realizujeme, spravujeme, financujeme.

Dynamické a flexibilní řešení

K jednotlivým projektům přistupujeme individuálně. Řešíme malé projekty i rozvojové oblasti/centrální zdroje.

 
 

Realizace

Výměníkova T-Mobile Roztyly 2.300 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na centrální dispečink.

 
 

Realizace

Chladící jednotka - Albatros

Provoz chladící jednotky s nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na centrální dispečink.

 
 

Realizace

Kotelna Melantrich

Plynová kotelna o výkonu 1.000 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

Myslíme na všechnoNaše služby

Smart Office Smart Home Výstavba a provoz LDS Fotovoltaická elektrárna Analýza potenciálu energetických úspor a dotační servis E-Mobilita MaR a rozúčtování nákladů Dodávka tepelné energie a chladu Projekce energetických zařízení a výstavba„na klíč“ Optimalizace nákupu energií Konzultační služby

Naši partneři

Můžeme Vám pomoci?Naši lidé

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

David Ronovský

David se ve své pozici partnera v Lehotsky Capital orientuje na oblast výstavby a rekonstrukcí kotelen. Dříve působil v oboru stavebnictví.

 

Filip Brabenec

Filip se jako řídící partner společnosti zaměřuje především na oblast akvizic, investic a financí. Má mnohaleté zkušenosti z oboru energetiky.

 

Kateřina Severová

+420 603 277 397

Finanční ředitelka

 

Lukáš Javorský

+420 721 822 748

Vedoucí obchodně technického oddělení

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, mimosoudně řešit spory vyplývající ze Smlouvy u Energetického regulačního úřadu (ERÚ), eru.cz, a to v rozsahu jeho působnosti stanovené zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Máte možnost se seznámit s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie zveřejněným v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) zákona č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění: eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie V tomto seznamu najdete informace, návody a rady ze světa energií.