Hlášení poruch
+420 777 733 130
 

Služby

Analýza vstupního stavu

Na základě specifikace vašich potřeb provedeme vstupní analýzu. Jejím cílem je nalézt optimální řešení, které bude maximálně odpovídat požadavkům odběratele. Po prezentaci výstupů vstupní analýzy, zajišťujeme pro naše partnery vypracování projektové dokumentace pro účely stavebního povolení, projekt včetně výkazu výměr, studii proveditelnosti nebo technickoekonomickou studii.

Výroba, distribuce
a prodej tepla

Vyrábíme tepelnou energii z dřevní štěpky a zemního plynu. Staráme se i o její prodejdistribuci. Dodáváme teplo obcím, bytovým domům, průmyslovým podnikům, ale i úřadům a dalším objektům. Dodávka tepelné energie probíhá prostřednictvím domovníchblokových kotelen, výměníkovýchodevzdávacích stanic nebo centrálních zdrojů vytápění.

 
Výroba
a rekonstrukce zařízení

Na základě výsledků analýzy technologického stavu tepelného zařízení připravíme koncepciprojektovou dokumentaci. Naší prioritou je co nejvyšší efektivita tepelné soustavy a komfort pro koncového odběratele. Řešení vždy šijeme na míru konkrétnímu odběrateli. Vybudování nového nebo rekonstrukce stávajícího systému vytápění a ohřevu vody zahrnuje kompletní zařízení či modernizaci kotelny, vybudování rozvodů a odevzdávacích stanic i zavedení nového systému automatizovaného řízení tepelného zařízení.

Provoz stávajících zařízení

Zaštiťujeme provoz energetických zařízení, což odběratelům přináší nesporné výhody. Systém vytápění je předně efektivnější. Zákazníkům navíc odpadají starosti s obsluhou (preventivní prohlídky, údržba systému, odečty energií), opravami, i zajištěním revizí, kontrolodborných prohlídek tepelných zařízení. Samozřejmostí je nepřetržitý monitoring tepelného zařízení (24/7) naším technologickým dispečinkem.

 
Audit a regulace

Energetický audit jako jedna ze služeb energetického managementu slouží k vyhodnocení ekonomičnosti provozu tepelného zařízení. Díky němu dokážeme identifikovat možnosti úspory energie a navrhnout opatření pro optimalizaci nákladů a zvýšení efektivity systému vytápění. Jedním z takových kroků je seřízení (vyregulování) tepelné soustavy. V praxi se jedná o metodu rovnoměrného rozložení průtoku vody a dispozičního tlaku ve vytápěcím systému nebo systému teplé vody.

Elektronický monitoring
a dodávky paliva

Vzdálený monitoring spotřeby tepelné energie vám pomůže vytipovat dílčí opatření na snížení energetické náročnosti, zvýšit energetickou efektivitu a snížit tak spotřebu tepelné energie. Zájemcům nabízíme i dodávky vstupního paliva, a to jak zemního plynu, tak dřevní štěpky.