Hlásenie porúch
+421 908 293 477
 

Služby

Analýza vstupného stavu

Na základe špecifikácie vašich potrieb vykonáme vstupnú analýzu. Jej cieľom je nájsť optimálne riešenie, ktoré bude maximálne zodpovedať požiadavkám odberateľa. Po prezentácii výstupov vstupnej analýzy, zabezpečujeme pre našich partnerov vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného povolenia, projekt vrátane výkazu výmer, štúdiu realizovateľnosti alebo technickú štúdiu.

Výroba, distribúcia
a predaj tepla

Vyrábame tepelnú energiu z drevnej štiepky a zemného plynu. Staráme sa aj o jej predaj a distribúciu. Dodávame teplo obciam, bytovým domom, priemyselným podnikom, ale i úradom a ďalším objektom. Dodávka tepelnej energie prebieha prostredníctvom domovýchblokových kotolní, výmenníkovýchodovzdávacích staníc alebo centrálnych zdrojov vykurovania.

 
Výroba
a rekonštrukcia zariadení

Na základe výsledkov analýzy technologického stavu tepelného zariadenia pripravíme koncepciuprojektovú dokumentáciu. Našou prioritou je čo najvyššia efektivita tepelnej sústavy a komfort pre koncového odberateľa. Riešenie vždy šijeme na mieru konkrétnemu odberateľovi. Vybudovanie nového alebo rekonštrukcia existujúceho systému vykurovania a ohrevu vody zahŕňa kompletné zariadenie či modernizáciu kotolne, vybudovanie rozvodov a odovzdávacích staníc i zavedenie nového systému automatizovaného riadenia tepelného zariadenia.

Prevádzka existujúcich zariadení

Zastrešujeme prevádzku energetických zariadení, čo odberateľom prináša nesporné výhody. Systém vykurovania je hlavne efektívnejší. Zákazníkom naviac zanikajú starosti s obsluhou (preventívne prehliadky, údržba systému, odpočty energií), opravami, i zaistením revízií, kontrolodborných prehliadok tepelných zariadení. Samozrejmosťou je nepretržitý monitoring tepelného zariadenia (24/7) naším technologickým dispečingom.

 
Audit a regulácia

Energetický audit ako jedna zo služieb energetického managementu slúži k vyhodnoteniu ekonomickosti prevádzky tepelného zariadenia. Vďaka nemu dokážeme identifikovať možnosti úspory energie a navrhnúť opatrenia pre optimalizáciu nákladov a zvýšenie efektivity systému vykurovania. Jedným z takých krokov je nastavenie (vyregulovanie) vykurovacej sústavy. V praxi ide o metódu rovnomerného rozloženia prietoku vody a dispozičného tlaku vo vykurovacom systéme alebo systéme teplej vody.

Elektronický monitoring
a dodávky paliva

Vzdialený monitoring spotreby tepelnej energie vám pomôže vytipovať čiastkové opatrenia na zníženie energetickej náročnosti, zvýšiť energetickú efektivitu a znížiť tak spotrebu tepelnej energie. Záujemcom ponúkame i dodávky vstupného paliva, a to ako zemného plynu, tak drevnej štiepky.