Hlášení poruch
+420 777 733 130
 

Realizace

Kotelna Mrštíkova
Plynová kotelna o výkonu 220 kW

Dodávka nadřazeného řídicího systémemu a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

Kotelna Krakovská
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

Budějovická komplex A,B,C
Soubor 3 plynových kotelen o výkonu 300 kW

Dodávka a montáž plynových kotelen s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

Výměníková stanice Na Jarově
o výkonu 800 kW

Revitalizace výměníkové stanice, nadřazený řídicí systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

Kotelna Sakura
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojení dat na centrální dispečink, následný provoz zařízení.

Výměníková stanice CITY TOWER
Revitalizace výměníkové stanice o výkonu 4.000 kW

Revitalizace výměníkové stanice, nadřazený řídicí systémem a napojením dat na dispečink.

Výměníková stanice Lihovarská 1094
Výměníkové stanice o výkonu 160 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

Kotelna Strakonická
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Projekt zahrnoval stavební povolení a realizaci plynovodní přípojky.

Kotelna Albatros
Plynová kotelna o výkonu 500 kW

Provoz kotelny a dodávka monitorovacího a řídícího systému.

Kotelna Karlovarská
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Projekt zahrnoval stavební povolení a realizaci plynovodní přípojky.

Výměníková stanice Lihovarská 1093
Výměníkové stanice o výkonu 140 kW

Dodávka a montáž výměníkové stanice, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink.

Kotelna Dalimilova
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Kotelna umístěna v stísněných prostorech pod schody.

Kotelna Trstená Západ
Centrální kotelna o výkonu 6,5 MW

Rozsáhlá kompletní revitalizace a modernizace tepelného hospodářství pro celkem 2 250 odběratelů (18 bytových domů, mateřskou a základní školu) zahrnovala nahrazení stávajících kotlů za nové kondenzační, nový nadřazený řídicí systém, rozvody, spalinové cesty a čerpadlové bloky. Druhá fáze počítá s výměnou vnějších teplovodních rozvodů za předizolované a instalace kompaktních odevzdávacích stanic u odběratelů včetně napojení na centrální 24h dispečink.

Kotelna Mánesova
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Součástí projektu dodávky a montáže plynové kotelny byla i dodávka komínu a rozvodů včetně odevzdávacích uzlů, odvodu spalin a nadřazeného řídicího systému, provedli jsme rozvody bytového domu (2x teplo, 2x teplá voda, studená voda) a instalaci odevzdávacích uzlů v jednotlivých bytových jednotkách, které jsou připojené na 24h dispečink. Celá realizace proběhla během 30 dnů.

Kotelna Orelská
Plynová domovní kotelna o výkonu 100 kW

Dodávka a montáž plynové kotelny s komínem, odvodem spalin, nadřazeným řídicím systémem a napojením dat na dispečink. Realizace trvala 4 dny.

Kotelna Trstená Stred
Centrální kotelna o výkonu 2,5 MW

Kompletní revitalizace tepelného hospodářství pro 650 odběratelů (6 bytových domů a administrativní budovu) pokrývala výměnu kotlů za kondenzační, instalaci kompletního nadřazeného řídicího systému, nové rozvody, spalinové cesty, čerpadlové bloky a napojení na centrální 24h dispečink.

Kotelna Liptovský Hrádok
Centrální kotelna o výkonu 5,5 MW

Srdce nové kotelny pro celkem 746 odběratelů (bytové domy a firmy) tvoří štěpkové kotle o celkové hmotnosti 100 tun, na něž je vedle nových komínů a dýmovodů napojeno předizolované potrubí a akumulační nádrže. Realizace pokrývala i připojení odběratelů, vybudování kompaktních odevzdávacích stanic v jednotlivých odběrných místech, a napojení na centrální 24h dispečink.

Kotelna Dúbrava
Kotelna o výkonu 600 kW

Stavba kotelny pro 128 odběratelů v bytových domech zahrnovala kromě samotné stavby dodávku kotlů, komínů a dýmovodů, 300 m předizolovaného potrubí, kompaktní odevzdávací stanice v jednotlivých bytových domech také kompletní propojení, havarijní stavy a napojení na centrální 24h dispečink.

Kotelna Svatý Kríž
Centrální kotelna o výkonu 600 kW

Kromě stavby samotné kotelny pro 260 odběratelů (základní školu, mateřskou školu a bytové domy) jsme se postarali o dodávku kotlů, komínů a dýmovodu, elektra i 300 m předizolovaného potrubí, dále o kompletní propojení, MaR, havarijní stavy a napojení na centrální dispečink.

Kotelna Bobrovec
Kotelna o výkonu 130 kW

Součástí projektu byla stavba kotelny pro 70 odběratelů (mateřskou školu a obecní úřad), dodávka kotlů, komínů a dýmovodu, 60 m předizolovaného potrubí, kompletní propojení, dodávka elektra a MaR, havarijní stavy a napojení na centrální dispečink.

Kotelna Larion a přilehlé objekty
Kotelna o výkonu 100 kW

Stavba kotelny pro 40 odběratelů včetně dodávky kotlů, komínů a dýmovodu, 100 m předizolovaného potrubí ke dvěma objektům zahrnovala také kompletní propojení, dodávku elektra a MaR, výměníkovou stanici na TÚV, havarijní stavy a napojení na centrální dispečink.

Kotelna Liptovský Mikuláš
Kotelna o výkonu 200kW

Projekt nové kotelny pro 90 odběratelů kromě dodávky kotlů, komínu a dýmovodu, obsahoval také kompletní propojení, dodávku elektra a MaR, výměníkovou stanici na TÚV, havarijní stavy a napojení na centrální dispečink