Hlásenie porúch
+421 908 293 477
 

Realizácie

Kotolňa Trstená Západ
Centrálna kotolňa o výkone 6,5 MW

Rozsiahla kompletná revitalizácia a modernizácia tepelného hospodárstva pre celkom 2 250 odberateľov (18 bytových domov, materskú a základnú školu) zahŕňala nahradenie existujúcich kotlov za nové kondenzačné, nový nadradený riadiaci systém, rozvody, spalinové cesty a čerpadlové bloky. Druhá fáza počíta s výmenou vonkajších teplovodných rozvodov za predizolované a inštaláciu kompaktných odovzdávacích staníc u odberateľov vrátane napojenia na centrálny 24h dispečing.

Kotolňa Mánesova
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Súčasťou projektu dodávky a montáže plynovej kotolne bola i dodávka komínu a rozvodov vrátane odovzdávacích uzlov, odvodu spalín a nadradeného riadiaceho systému, urobili sme rozvody bytového domu (2x teplo, 2x teplá voda, studená voda) a inštaláciu odovzdávacích uzlov v jednotlivých bytových jednotkách, ktoré sú pripojené na 24h dispečing. Celá realizácia prebehla za 30 dní.

Kotolňa Orelská
Plynová domová kotolňa o výkone 100 kW

Dodávka a montáž plynovej kotolne s komínom, odvodom spalín, nadradeným riadiacim systémom a napojením dát na dispečing. Realizácia trvala 4 dni.

Kotolňa Trstená Stred
Centrálna kotolňa o výkone 2,5 MW

Kompletná revitalizácia tepelného hospodárstva pre 650 odberateľov (6 bytových domov a administratívnu budovu) pokrývala výmenu kotlov za kondenzačné, inštaláciu kompletného nadradeného riadiaceho systému, nové rozvody, spalinové cesty, čerpadlové bloky a napojenie na centrálny 24h dispečing.

Kotolňa Liptovský Hrádok
Centrálna kotolňa o výkone 5,5 MW

Srdce novej kotolne pre celkom 746 odberateľov (bytové domy a firmy) tvoria štiepkové kotly s celkovou hmotnosťou 100 ton, na ktoré sú vedľa nových komínov a dymovodov napojené predizolované potrubia a akumulačné nádrže. Realizácia pokrývala aj pripojenie odberateľov, vybudovanie kompaktných odovzdávacích staníc v jednotlivých odberných miestach a napojenie na centrálny 24h dispečing.

Kotolňa Dúbrava
Kotolňa o výkone 600 kW

Stavba kotolne pre 128 odberateľov v bytových domoch zahŕňala okrem samotnej stavby dodávku kotlov, komínov a dymovodov, 300 m predizolovaného potrubia, kompaktné odovzdávacie stanice v jednotlivých bytových domoch tiež kompletné prepojenie, havarijné stavy a napojenie na centrálny 24h dispečing.

Kotolňa Svätý Kríž
Centrálna kotolňa o výkone 600 kW

Okrem stavby samotnej kotolne pre 260 odberateľov (základnú školu, materskú školu a bytové domy) sme sa postarali o dodávku kotlov, komínov a dymovodov, elektra i 300 m predizolovaného potrubia, ďalej o kompletné prepojenie, MaR, havarijné stavy a napojenie na centrálny dispečing.

Kotolňa Bobrovec
Kotolňa o výkone 130 kW

Súčasťou projektu bola stavba kotolne pre 70 odberateľov (materskú školu a obecný úrad), dodávka kotlov, komínov a dymovodu, 60 m predizolovaného potrubia, kompletné prepojenie, dodávka elektra a MaR, havarijné stavy a napojenie na centrálny dispečing.

Kotolňa Larion a priľahlé objekty
Kotolňa o výkone 100 kW

Stavba kotolne pre 40 odberateľov vrátane dodávky kotlov, komínov a dymovodu, 100 m predizolovaného potrubia ku dvom objektom zahŕňala aj kompletné prepojenie, dodávku elektra a MaR, výmenníkovú stanicu na TÚV, havarijné stavy a napojenie na centrálny dispečing.

Kotolňa Liptovský Mikuláš
Kotolňa o výkone 200kW

Projekt novej kotolne pre 90 odberateľov okrem dodávky kotlov, komínu a dymovodu, obsahoval tiež kompletné prepojenie, dodávku elektra a MaR, výmenníkovú stanicu na TÚV, havarijné stavy a napojenie na centrálny dispečing.